Bredband och ev. telefon

Även bredbandsleverantören behöver kontaktas i det fall du själv har detta avtal. I vissa bostadsrätter ingår internet i avgiften vilket innebär att du inte behöver teckna eller säga upp avtalet.

Försäkringsbolaget

Det är viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget och anger vilket datum som försäkringen istället ska gälla för den nya bostaden. Har du så kallad ”dubbelhyra” under en viss period så bör även detta anges till försäkringsbolaget. Med viss otur kan det annars sluta med att bohaget inte är helt försäkrat.

Juristen

Det kanske inte är speciellt många som tänker på att man kan behöva kontakta en jurist vid en flytt. Men om du flyttar ihop med någon och ni bli sambor finns en stor fördel att skriva ett samboavtal. Detta för att tydligt skilja på vem som äger vad och vad som händer ekonomiskt om ni sedan flyttar isär.

Generellt gäller att de saker som införskaffats tillsammans även är gemensam egendom. Om två personer flyttar in i en lägenhet tillsammans kommer detta vara gemensam egendom och därmed något som ska fördelas om förhållandet inte längre håller. Flyttar du däremot in till en person är det den personen som har rätten att bo kvar om ni vill flytta isär. Är du osäker på vad som gäller bör du kontakta en jurist som kan förklara detta och även hjälpa till med att skriva avtal.

Flyttfirma, städbolag, jurist… Det kan låta mycket men genom att planera lång tid i förväg behöver inte flytten bli något problem.