Företagen du behöver kontakta när du flyttar

Det är en hel del man behöver ordna med inför flytt av bostad. Allt från att göra adressändring till att eventuellt boka flyttfirma. Här är företagen och myndigheterna som du behöver kontakta.

Skatteverket

Det är Skatteverket som ska kontaktas för byte av bostadsadress. Detta förutsatt att du vill ändra folkbokföringsadress. Du kan självklart vara folkbokförd på en adress men bo på en annan adress under en viss period. I sådant fall kan tillfällig adressändring ske så att posten kommer rätt men att folkbokföringsadressen inte ändras i olika register.