Flyttjänster och rutavdrag

Den första augusti 2016 började ett flertal flyttjänster att innefattas av rutavdraget. För konsumenterna har det alltså blivit billigare att köpa in tjänster från en flyttfirma vilket även branschen känt av med högre efterfrågan på deras tjänster. Men vad gäller?

För dig – eller dina föräldrar – Inom EES

I likhet med alla tjänster som ger möjlighet till rutavdrag gäller att flytthjälpen måste utföras i eller vid din egen bostad alternativt i dina föräldrars bostad. Sker flytten från Sverige och till ett annat land inom EES alternativt till Schweiz går det bra. I annat fall får inte avdrag ske.

Flytt mellan egna bostäder

När en offert ges av en flyttfirma utgår de generellt ifrån att rutavdrag får användas. Därmed anger de priset efter rut. Detta utifrån att en flytt främst sker från en bostad till en ny bostad. Här är det däremot viktigt att man som konsument är insatt i vilka flyttar som är avdragsgilla.

Sker en flytt inom samma bostad får inte avdrag ske. Inte heller mellan två bostäder som man själv redan äger sedan länge. Köper du möbler får inte heller en flyttfirma hjälpa till med flytten av möblerna från möbelvaruhuset hem till dig och göra avdrag för detta.

Däremot kan flytt till eller från magasinering vara godkänd. Vill du hyra magasinering under tiden du väntar på att få tillgång till nya bostaden kan du höra med en flyttfirma eller företag som enbart jobbar med just magasinering. För att få avdrag finns kravet att magasineringen sker just som ett led i själva flytten. Det får alltså inte vara till enbart förvaring.

Men hur länge får man då förvara egendomen i magasinering och att det ändå ska kunna klassas som ett ”led i flytten”? På Skatteverkets hemsida framgår att nya flytten behöver ske inom 2 år från att magasineringen påbörjades.

Enbart arbetet

Det är enbart arbetskostnaden som rutavdrag får dras på. Därmed är det arbetstiden då personal från anlitad flyttfirma packar, lyfter, bär och gör iordning för flytten. Det går därmed inte att göra avdrag för inköp av kartonger, hyra av lastbil eller milersättning.

Även för uppackning

Har du låtit en flyttfirma sköta flytten kan det även vara bekvämt att be dem packa upp lådorna på nya adressen. Även detta kan de sköta mot rabatterat pris via rutavdraget.

Din flyttfirma ska sköta allt

När du får en offert från en flyttfirma ska det tydligt framgå på denna hur stort avdrag som de räknat med. Detta förutsatt att de har fastpris-avtal. Allt administrativt jobb sker sedan av detta företag och kunden behöver därmed inte bry sig i frågan. Vill du veta hur stort belopp du har kvar att göra avdrag för kan detta ses genom inloggning på Skatteverkets webbplats.