Gesällprov för målare i Stockholm – vad är det?

Gesällprov

Ett gesällprov kan avläggas inom flera olika hantverkaryrken och är en kombination av ett yrkestekniskt samt ett teoretiskt prov. Detta görs i slutet av lärlingsutbildningen och blir man godkänd får man ett yrkesbevis. Som målare i Stockholm är det bra att ha när man söker jobb och det är en fin merit att ha men är också ett krav från måleriförbundet att genomföra provet.

Teoretiskt prov

Den teoretiska delen genomförs på egen hand för den som är lärling hos en målerifirma. Det är ett obligatoriskt prov och man måste bli godkänd innan arbetsgivaren kan anmäla det till kansliet. Kort och gott handlar det om att svara på frågor som i vilket teoretiskt prov som helst men här ligger fokus såklart på måleri och annat som hör till det specifika yrket.

Yrkesprovet

Lärlingsperioden som målare innefattar 6800 arbetstimmar, det vill säga ungefär två års arbete, där tanken är att man ska lära sig yrket från grunden. Man deltar i det dagliga arbetet tillsammans med andra målare på firman och får vägledning av dessa under arbetes gång. Någonstans när man utfört mellan 5 950 – 6 800 timmar är det dags att utföra det yrkestekniska provet. Detta bestämmer man i samråd med sin arbetsgivare och denne ser då till att ett lämpligt objekt tas fram. Ofta gäller det en mindre bostad som man ska renovera på egen hand för att visa vilka kunskaper man har skaffat sig under lärlingstiden. Vissa moment ska utföras, så som underarbete, bredspackling, tapetsering, målning av fönster- och dörrkarmar och så vidare. När man är färdig kommer en granskningsman från måleriförbundet som går igenom arbetet för att sedan godkänna eller underkänna.

Gesällbrev och yrkesbevis

När dom båda proven har blivit godkända erhåller han eller hon som gjort dom ett gesällbrev och ett yrkesbevis som målare i Stockholm. Tack vare det kan man sedan söka jobb hos vilket måleriföretag man vill och samtidigt kunna bevisa att man blivit godkänd. Det är som tidigare nämnt en fin merit men även en nödvändig sådan för att få titulera sig som målare.

Det finns mycket att lära för den som vill jobba som målare och det räcker inte att gå ett gymnasieprogram med måleri som inriktning. Det krävs en lång lärlingsperiod där man verkligen får lära sig arbetets alla delar och därefter måste man även genomföra ett gesällprov. Provet utförs inom många olika hantverkaryrken, mestadels för att branschen vill ha kunniga och professionella yrkesutövare. Det ger väl utförda arbeten, ett gott rykte och seriösa företagare.